joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası veri sorumlusu sıfatıyla merkezi Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş (“Joygame”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin  ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
 

Joygame, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması,  İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, joygame.com web sitesine ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Ayrıca, Joygame müşteri hizmetleri ile kurduğunuz iletişim sırasında yine doğrudan sizlerden alınmaktadır. Verileriniz Kullanıcı Veri Tabanı (Payletter) üzerinde saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı.  Joygame, kullanıcı adınızı, e.posta adresinizi ve telefon numaranızı

 •  Kullanıcı veri tabanı (payletter) oluşturmak,
 •  şifre unutulduğu zaman hesabı geri almak, ve
 • müşteri hizmetleri işlemlerini yürütmek amacıyla hizmetten yararlanılmasını sağlamak üzere,​
 1. bilgisayar özelliklerinizi en üst kullanıcı deneyimini sağlamak için Oyun’un optimizasyonunu sağlamak ve teknik sorunları çözmek amacıyla
 2. IP adresinizi kullanıcı hesabının çalınması dahil sahtecilik dolandırıcılık vakalarında savcılığa ve diğer adli mercilere bilgi sağlamak amacıyla

işlemektedir.

Web Sitemizde bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Bir diğer ifade ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

Google Analytics,  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

İşlemenin Dayandığı Hukuki Sebepler

Veri işleme,  Joygame oyunlarından yararlanılması, satın alınması, müşteri hizmetleri ve desteğinden yararlanılması amacıyla KVKK’nın  5/2  maddesinin

 • (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,
 • (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına,
 • (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Joygame’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, ve
 • (e) bendi uyarınca Joygame’in bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline

dayanmaktadır.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla yararlanılan hizmetin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Joygame.com üyeliği. Joygame.com üyeliğiniz sırasında sizlere profil fotoğrafınızı, ad ve soyadınızı,  eğitim durumunuzu, doğum tarihinizi, mesleğiniz, T.C. kimlik numaranızı, ikamet ettiğiniz şehri, ülkeyi, kullandığınız gsm operatörünü, telefon numaranız ve adresinizi bizimle paylaşma seçeneği sunulmaktadır. Bununla birlikte, bu bilgileri bizimle paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin tercihizde ve takdirinizdedir. Sözkonusu bilgileri paylaşmamanız Joygame oyununu oynamanıza veya oyun satın almanıza engel olmayacaktır.

Bu bilgileri talep etmemizdeki amaç kullanıcı veri tabanı (payletter) kayıtları oluşturmaktır.  Kullanıcı veri tabanı ödeme ile ilgili uyuşmazlıkların kontrolünü sağlamak ve müşteri ilişkilerini yönetmek üzere kullanılmaktadır.

Joygame.com üyeliğiniz sırasında burada belirtilen kişisel bilgilerinizi beyan etmeniz ve ilgili web sayfasında rıza beyanına ilişkin kutucuğu işaretlemeniz halinde Joygame’e bu bilgileri burada belirtilen amaçlarla işlemek üzere açık rıza vermiş olacaksınız. Bu halde, Joygame bu paragrafta belirtilen kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işleyecektir.

Pazarlama ve reklam amaçlı iletişim.  Joygame.com üyeliğiniz sırasında sizden talep edilen adınız soyadınız, eposta adresiniz ve cep telefonu numaranız açık rızanızın varlığı halinde sizinle ticari iletişim kurmak amacıyla da işlenebilir. Verilerinizin yeni oyunlara, promosyonlara ilişkin bilgi vermek dahil ticari iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere işlenmesi KVKK madde  5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

Ticari iletişim için açık rızanızı joygame.com adresine üye olurken verebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

Sizler tarafından aleni hale getirilen facebook kayıtlarınız, instagram tercihleriniz gibi sosyal medya mecralarından elde edilebilen verileriniz dikkate alınarak otomatik karar verme sistemleri kullanılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

 

Joygame, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet ve satın alma sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Joygame içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve
 2. emniyet birimleri, adli merciler,  ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Joygame kişisel verilerini Türkiye’deki sunucularda saklamaktadır. Bu sebeple, sistemsel sorunların çözülmesi ve yönetilmesi için zaman zaman Neo Softnyx ve Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.’deki sunucularda saklanan e.posta adresinize ve oyun oynadığınız bilgisayarın teknik özelliklerine erişebilmektedir. Sözkonusu erişim, web sitesi üzerinden sizden açık bir şekilde alınan rızanıza dayanmaktadır. Açık rızanızın hukuki dayanağı KVKK m.9/1 hükmüdür.

 Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Joygame, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verileriniz kullanıcı hesabınızın son aktif olunan tarihten itibaren on (10) yıllık; satın alma işlemleri için işlenen kişisel verileriniz ise son satın alma tarihinden itibaren on (10) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla işlenmesi Joygame.com sitesinde son aktif olduğunuz en son tarihi müteakip iki (2) yıllık süre ile sınırlıdır. Joygame, iki (2) yıllık süre sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.

Bu sürelerin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Joygame, kullanıcılar, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticilerine yönelik ayrı özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) hazırlamıştır. Bu aydınlatma metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

 

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri Sorumlusu: Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.

Mersis No: 0769-0552-5390-0023

E-Posta: bizdev@joygame.com

 

Talebiniz halinde Joygame her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.