joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

GİZLİLİK İLKELERİ   //  PRIVACY POLICY

 

Gizlilik ilkelerimiz www.joygame.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.

www.joygame.com üye kullanıcı ve ziyaretçilerinin mezkur siteye bağlandıkları esnada kullandıkları bilgisayarlarına yalnız joygame tarafından okunabilecek şekilde joygame üzerinden okunabilir. Bu şekilde elde edilen her türlü bilgi veya ve ya sadece joygame tarafından kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcı, ziyaretçi veya üyelerin aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. www.joygame.com, üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin joygame tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.

www.joygame.com yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin joygame sitesini kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Joygame’in üye, kullanıcı veya ziyaretçilerine sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.

Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine joygame tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri joygame tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Joygame tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları diğer hiçbir kişiye iletemez. Joygame üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden joygame sorumlu değildir. Joygame güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin joygame tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.


Privacy Policy

Our privacy policies are implemented in www.joygame.com and the other domain names affiliated to www.joygame.com.

Joygame can read the computers of the visitors and the member users of www.joygame.com www.joygame.com. Every information that got this way will just use by Joygame and it won't be use for bring damage or against to visitors or members. Again, these informations can not be shared,sell or let a third person use it. But these informations can be proccessed in compilation. It is not a matter of discussion to watch or storage users another webbased activity. www.joygame.com, captulates and affirms that, e-mail addresses,personal passwords, credit card numbers and the other informations of its users and members won't be shared,published and announced.

www.joygame.com will not share any of its member, user or visitor informations with any company until a legal proceeding or a demand starts. Personal data security and privacy that providing during the service procuration of Joygame to its members,users or visitors, is limited with its own site.The users, guests or members declare that e-mails posted to them by joygame for giving information and reminding are consented by themselves. However this communication information within this framework can’t be shared with another person or corporations by joygame.

In the games introduced by Joygame, admin and the moderators which are subjected to manager authority can check over the users, guests and members’ information like e-mail, ip, user name and password for providing that the game can be play easily by other users; but these can’t be forwarded to others. 
Joygame isn’t responsible for the contents and effects of the advertisements which are given through Joygame. Joygame reserves the right of changing and updating the security policies. The user, member and guests declare that these information are received notification; and these policies, and the changing and updates are known and confirmed by themselves. These security policies are aimed to provide security only for user, member and guests during taking advantage of the services given by joygame.