joygame dijital eglence oyun platformu hakkimizda

ÖN BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. Ürün Özellikleri

İşbu bilgilendirme formunun konusu olup bu sitede satışa sunulan yegane ürün “Joypara” isimli oyun parasıdır.

Ürün detayları www.joygame.com adresinde belirtildiği gibidir. Joypara, sadece Joygame’in oyunlarında Kullanıcıların oyun parası şeklinde oyun içinde kullanabildikleri bir elektronik koddur.

2. Satın Alınan Ürünler ve Adetleri

 

3. Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı

 

4. Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Joypara, ALICI’ya sipariş/satın alma sırasında Joygame’e bildirdiği elektronik posta adresine veya ALICI’nın elektronik iletişim cihazına Joygame tarafından gönderilerek teslim edilir.

5. Teslimat Masrafları ve İfası

Joypara, elektronik ortamda ALICI’ya teslim edildiği için bir teslimat masrafı bulunmamaktadır. Oluşması halinde ise teslimat masrafları ALICI`ya aittir.

Teslimat, elektronik ortamda ve anında ifa edilerek yerine getirilir. Bunun haricinde bir uygulama ve teslimat halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.

SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. Cayma Hakkı

Bu bilgilendirme formuna konu Joypara niteliği gereği cayma hakkının veya iade talebinin konusu edilemez. Genel olarak cayma hakkı; ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI’nın firma/şirket olması halinde ürün ile gönderilecek olan fatura üzerine “iade faurası” ibaresi yazılması zorunludur.Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
  2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
  7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Joypara, yukarıdaki (f) bendi kapsamında bir ürün niteliğinde olduğu için cayma hakkına konu edilemez.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorun karşılıklı çözülemediği takdirde,Tüketici almış olduğu hizmetin/malın bedeline göre ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen bilgiler, 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince ticari amaçlar ile verilmektedir.